ภาพกิจกรรม
วันท้องถิ่นไทย

วันท้องถิ่นไทย

22

18 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
๒๓ ตุลาคม วันปิยะมหาราช

๒๓ ตุลาคม วันปิยะมหาราช

382

24 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
 ”๒๘ กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย“

”๒๘ กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย“

394

29 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

413

17 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง

384

15 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการปลูกป่าและหญ้าแฝก ประจำปี 2566

โครงการปลูกป่าและหญ้าแฝก ประจำปี 2566

386

10 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมประเพณีอาซูรอ

โครงการส่งเสริมประเพณีอาซูรอ

382

9 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมชี้แจงโครงการฝ่ายลุงช่วง ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประชุมชี้แจงโครงการฝ่ายลุงช่วง ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

396

4 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

456

3 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการกำจัดเหา โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์

โครงการกำจัดเหา โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์

368

14 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีปิด โครงการแข่งขันกีฬา อบต.โพธิ์ทอง ประจำปี 2566

พิธีปิด โครงการแข่งขันกีฬา อบต.โพธิ์ทอง ประจำปี 2566

370

12 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการป้องกันการจมน้ำในนักเรียนประถมศึกษา ตำบลโพธิ์ทอง

โครงการป้องกันการจมน้ำในนักเรียนประถมศึกษา ตำบลโพธิ์ทอง

369

12 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการโพธิ์ทองร่วมใจรณรงค์ถนนปลอดภัย ป้องกันอุบัติภัยทางจราจร

โครงการโพธิ์ทองร่วมใจรณรงค์ถนนปลอดภัย ป้องกันอุบัติภัยทางจราจร

369

5 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

371

6 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประเทศไทยจะแย่ลงแบบไหน ? ถ้ายกเลิกมาตรการ ห้ามนำเข้าและห้ามจำหน่าย"บุหรี่ไฟฟ้า"

ประเทศไทยจะแย่ลงแบบไหน ? ถ้ายกเลิกมาตรการ ห้ามนำเข้าและห้ามจำหน่าย"บุหรี่ไฟฟ้า"

368

26 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

373

25 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลโพธิ์ทอง ครั้งที่ 20

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลโพธิ์ทอง ครั้งที่ 20

370

20 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีถวายราชสักการะฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 พร้อม

พิธีถวายราชสักการะฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 พร้อม

379

20 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/จังหวัด ได้ทำการฉีดวัคซีนให้กับผู้ไปทำพิธีฮัจญ์ จำนวน300คน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/จังหวัด ได้ทำการฉีดวัคซีนให้กับผู้ไปทำพิธีฮัจญ์ จำนวน300คน

370

17 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์

กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์

374

1 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...