กองช่าง
 • นาย ชัยวัฒน์ พลรัฐธนาสิทธิ์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายณฐพัชร์ โอสถานุเคราะห์

  ช่างโยธาปฏิบัติงาน

 • นายปริวัฒน์ บุญเรือง

  นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

 • นางณัฐธดา ชีวอริยลาภ

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • นายจำรัส อาลีแอ

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายสุรเชษฐ์ โต๊ะหมาด

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นายเมธา หล้าหาบ

  คนงาน