ภาพกิจกรรม
๒๓ ตุลาคม วันปิยะมหาราช
383
24 ตุลาคม 2566

 ๒๓ ตุลาคม วันปิยะมหาราช

 
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
 
 
#วันปิยะมหาราช