ภาพกิจกรรม
วันท้องถิ่นไทย
22
18 มีนาคม 2567

พิธีถวายราชสักการะฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๗
วันเสาร์ ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗
 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง