ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

ต. โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์ : 075-521-761 โทรสาร : 075-521-761

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_06800803@dla.go.th

Google Map
เดินทางไปอบต.โพธิ์ทอง