ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง รับสมัครนักศึกษา ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
29 มีนาคม 2567

18


องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง จะดำเนินโครงการ "จ้างนักศึกษา ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 17 เมษายน 2567 (เว้นวันหยุดราชการ) สามารถดาวน์โหลดเอกสารตาม QR Code ในประกาศรับสมัคร