ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
29 มีนาคม 2567

15


องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ให้ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ได้ตั้งแต่วันที่ 1-5 เมษายน 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง