แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569 (ปรับปรุงตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ)
1 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569
29 กันยายน 2566

0


เอกสารแนบ