ภาพกิจกรรม
”๒๘ กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย“
395
29 กันยายน 2566

 ”๒๘ กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

      วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

 ณ ลานหน้าเสาธงองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง