ภาพกิจกรรม
โครงการปลูกป่าและหญ้าแฝก ประจำปี 2566
386
10 สิงหาคม 2566

 โครงการปลูกป่าและหญ้าแฝก ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ ฝ่ายลุงช่วง หมู่ที่1 ตำบลโพธิ์ทอง