ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมประเพณีอาซูรอ
383
9 สิงหาคม 2566

 โครงการส่งเสริมประเพณี อาซูรอ 6 มัสยิด ได้แก่

1. มัสยิดริญาดุศสอลิฮีน (บ้านทุ่งรงค์)

2. มัสยิดบ้านบ้าย (ตีนดอนเหนือ)

3. มัสยิดแสงจันทร์ 

4. มัสยิดบ้านกลาง

5. มัสยิดนูรุดดีลยามาตุ้ลอิสลาม (ตีนดอนใต้)

6. มัสยิดยางด้วน