ข่าว : การทำสุ่มไก่

รายละเอียด  : ชาวบ้านตำบลโพธิ์ทอง จะมีการเลี้ยงไก่ชน จึงมีอาชีพการทำสุ่มไก่ขึ้น ในหมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ทองผู้แจ้งข่าว : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกาศเมื่อ :