ข่าว : กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านมะยิง

รายละเอียด  : กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาบ้านมะยิง หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ทอง จะขายอยู่ริมทางสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม จึงอยากให้หน่วยงานไปช่วยสนับสนุนเครื่องปั้นดินเผาอย่างจริงจังผู้แจ้งข่าว : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกาศเมื่อ :