ข่าว : การทำกรงนก

รายละเอียด  : ชาวบ้านตำบลโพธิ์ทอง ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาอิสลามและมีการเลี้ยงนกกรงหัวจุก จึงมีการผลิตกรงนกขึ้นมาเพื่อใช้เลี้ยงนกและจำหน่าย จะทำในหมู่ 3 ตำบลโพธิ์ทองผู้แจ้งข่าว : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกาศเมื่อ :