ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ลงทะเบียนในเดือน พฤษภาคม 2565
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565  เพื่อรับเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 7 ราย 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 20 คน