ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง รับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 จำนวน 1 ราย 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 19 คน