ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม) ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในเดือนเมษายน 2565
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ได้รับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือนเมษายน 2565 จำนวน 2 ราย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 27 คน