ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน สิงหาคม 2564
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปรเจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่มาลงทะเบียนเดือน สิงหาคม 2564 จำนวน 3 ราย รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 31 คน